Privacyverklaring Meubelen de Jager V.O.F.

De vennootschap onder firma heeft twee vennoten.

De heer K.P. de Wrede

Mevrouw T.L. van der Noordt

De vennootschap draagt de naam Meubelen de Jager

Contactgegevens

Meubelen de Jager

Handelsweg 3

3606 AA  MAARSSEN

T 0346-243726

E info@meubelendejager.nl

Uw privacy is voor ons van belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de informatie die wij van u ontvangen.

Persoonlijke gegevens te behoeve van uw bestelling en levering

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en netjes af te kunnen handelen. Uw gegevens zijn bekend bij de vennoten van Meubelen de Jager en worden bij de bezorging/levering van de bestelde meubelen doorgegeven aan onze eigen bezorgdienst (intern).

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn :

 • De heer en/of mevrouw
 • Achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer
 • E-mail adres (indien door u opgegeven)

Wij verwerken geen betalingsgegevens, bankrekeningnummers, IP adressen.

Persoonlijke gegevens te behoeve van nieuwsbrieven

Wij hebben een mailingslijst, die is opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij om mails te versturen naar diegene die daar toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kan zijn gegeven door een aanmelding voor onze nieuwsbrief via ons website of bij de bestelling in de winkel te hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Onze nieuwsbrief betreft mededelingen over nieuwe producten/collectie, uitnodigingen, openingstijden, opruiming etc.

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich te allen tijde afmelden.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van websitebezoek

Wij houden geen statistieken bij over het gebruik van onze website. Onze website maakt alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van garanties en serviceaanvragen

Uw persoonsgegevens gebruiken wij bij een melding / klacht op een geleverde product. Deze gegevens worden doorgegeven aan onze service monteur en/of een externe servicedienst. Zij hebben deze gegevens nodig om een reparatie en/of serviceaanvraag af te handelen.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van reclame

Wij gebruiken uw gegevens om uw reclame te sturen over bijvoorbeeld nieuwe producten/collectie en/of diensten, aanbiedingen etc.

Dit doen wij :

 • Per post
 • Per e-mail / Nieuwsbrief
 • Via facebook

Indien u onze reclame niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten en zullen wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen.

Persoonlijke gegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken (of verkopen) uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen. Uitzondering daarop is dat bij een service/reparatie uw gegevens moeten worden doorgegeven aan een externe servicedienst, die de service/reparatie moet verrichten.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

 • Uw gegevens zijn digitaal opgeslagen op de computer die beveiligd is met een up-to-date antivirussoftware.
 • Opgeslagen persoonlijke gegevens zijn beveiligd met een back-up.
 • Papieren documenten worden bewaard achter slot en grendel. Onze winkelpand is beveiligd met een alarmsysteem met doormelding.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Omschrijving                                                                 Bewaartermijn

Bestelling / order op naam                                         20 jaar

Facturen op naam                                                         7 jaar

E-mail ontvangen/verstuurd                                      1 jaar

E-mail bestellingen                                                       1 jaar

E-mail adres klant in mailingslijst                             tot opzegging

Service reparaties                                                          7 jaar

Uw rechten als klant

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens bij ons op te vragen, die wij van u hebben vastgelegd en bewaren. Zijn uw gegevens veranderd, dan heeft u het recht om deze te rectificeren. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons zijn vastgelegd, dan heeft u het recht om deze te laten wissen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@meubelendejager.nl of bellen naar 0346-243726.

Als u nog andere vragen heeft, over uw persoonsgegevens,  kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt hiervoor ook een mail sturen naar info@meubelendejager.nl of bellen naar 0346-243726.